skøde

Få din boligadvokat til at hjælpe dig med dit skøde

Få din boligadvokat til at hjælpe dig med dit skøde

Står du for at skulle overtage familiens bolig efter en skilsmisse? Er en nær slægtning død og har efterladt dig sit hus eller sin lejlighed? Eller står du og din sambo med en fælles bolig, som skal overdrages til den ene af jer efter ophørt studietid? Så er det vigtigt, at du er opmærksom på, at det til boligen hørende skøde skal ændres. I de fleste tilfælde er det en rigtig god idé at få en boligadvokat til at fremstille et nyt skøde, så du er helt sikker på, at data er korrekte, og at skødet er tinglyst på rette sæt og vis.

Hvad er et skøde, og hvornår skal det ændres?

Skødet er, groft sagt, en forenklet udgave af købsaftalen på en bolig. Skødet indeholder dog noget færre oplysninger, da dets eneste formål er at vitterliggøre det retmæssige ejerskab af en bolig. Et skøde vil således typisk indeholde data om køber og sælger samt oplysninger om bolighandelen, for eksempel den handlede pris, datoen for handlen, og den anvendte finansierings metode.

Disse oplysninger er sammenfattet i et digitalt dokument, som – efter at det er blevet underskrevet af såvel sælger som køber ved hjælp af NemID – optages i et centralt digitalt register, kaldet tingbogen via en proces, som kaldes tinglysning. Tingbogen er offentligt tilgængeligt på internettet, og således kan alle gå ind og se, hvem der ejer en given bolig. Dette forhindrer, at sælger af boligen videresælger denne til en anden køber – og i tvister om ejerforhold kan man altid henvise til det tinglyste skøde.

Derfor er det vigtigt, at skødet ændres, når ejerforholdet på et hus eller en lejlighed ændrer sig – også selv om dette ikke sker i forbindelse med en decideret handel. Dette kan en boligadvokat hjælpe med, og når du benytter en professionel boligadvokat til ændring af skøde, er du sikker på, at processen sker efter bogen.

Læs mere på https://eboligadvokat.dk/skoede/